Termini d'utilizzo Mio l'ambulatorio

Pogoji uporabe storitve »moja ordinacija« spletne strani Morela so sestavljeni v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah - ZPacP, Zakonom o varstvu potrošnikov - ZVPot, Zakonom o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu - ZEPT.
Sestavni del pogojev uporabe storitve »moja ordinacija« so splošni pogoji uporabe spletne strani Morela.

1. Vsebina storitve »moja ordinacija«
Preko spletne strani Morela dostopne na naslovu www.morelaokulisti.si in www.morela.si, so registriranim uporabnikom na voljo e-storitve imenovane »moja ordinacija«. Registrirani uporabniki se lahko preko prijave na spletni strani naročajo na preglede ter operativne posege, dostopajo do svoje medicinske dokumentacije v zvezi z zdravstvenimi storitvami opravljenimi v ambulanti Morela okulisti ter preko integracije s storitvijo spletnega plačevanja Bankart in PayPal plačujejo naročene zdravstvene storitve. Registrirani uporabniki spletne strani imajo po opravljeni storitvi tudi možnost objave mnenja ter ocene kakovosti in zadovoljstva z opravljeno storitvijo. Registracija zainteresiranim uporabnikom strani omogoča kandidiranje v programu četrtletnega izbora pacienta, ki mu družba Morela okulisti omogoči brezplačno lasersko odpravo dioptrije. Pogoji sodelovanja in pravila izbora pacienta, ki se mu omogoči brezplačna odprava dioptrije so objavljeni ločeno in se uporabnik z njimi seznani ter jih sprejme ob vpisu med kandidate za izbor za brezplačno odpravo dioptrije. Postopek registracije uporabnika storitve »moja ordinacija« je podrobno opisan v splošnih pogojih uporabe spletne strani.
Storitev »moja ordinacija« predstavlja uporabniški vmesnik med uporabnikom zdravstvenih storitev zainteresiranim za storitve, ki se izvajajo v ambulanti družbe Morela okulisti ter družbo Morela okulisti. Glavni namen tega spletnega uporabniškega vmesnika je poenostavitev in olajšanje naročanja za zdravstvene storitve, lažje dostopanje pacientov do informacij povezanih z njihovim zdravljenjem, izboljševanje preglednosti administrativnih postopkov povezanih z zdravljenjem ter lažje dostopanje do osebne medicinske dokumentacije.

2. Vrste zdravstvenih storitev ter lokacije izvajanja
Družba Morela okulisti opravlja specialistične zdravstvene storitve s področja oftalmologije in očesne kirurgije s poudarkom na operacijah za trajno odpravo dioptrije in operacijah sive mrene.

Zdravstvene storitve se izvajajo ambulantno na naslednjih naslovih:

 • Center za očesno refraktivno kirurgijo, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana
 • Morela optika, Dalamatinova 2, 1000 Ljubljana
 • Zdravstveni dom Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled
 • Očesna ambulanta, Estetika Fabjan, Kolomban 54a, 6280 Ankaran

Na naslovu Center za očesno refraktivno kirurgijo, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana se opravljajo naslednje storitve:

 • Specialistični ambulantni pregledi
 • Pregled za predpis očal ali kontaktnih leč
 • Brezplačni informativni posvet o možnosti odprave dioptrije
 • Podrobni pregled pred operacijo odprave dioptrije
 • Pregled za operacijo sive mrene
 • Laserske operacije za odpravo dioptrije
 • Operacije z vstavitvijo fakične leče
 • Operacije z vstavitvijo multifokalne leče
 • Operacije sive mrene
 • Vsi kontrolni pregledi
 • Pregledi za estetske posege v predelu oči
 • Estetski posegi v predelu oči
 • Male očesne operacije
 • Pregled za zdravljenje keratokonusa
 • Zdravljenje keratokonusa z metodo »Crosslinking«

Na naslovu Morela optika, Dalamatinova 2, 1000 Ljubljana, se opravljajo naslednje storitve:

 • Specialistični ambulantni pregledi
 • Pregled za predpis očal ali kontaktnih leč
 • Brezplačni informativni posvet o možnosti odprave dioptrije
 • Pregled za operacijo sive mrene
 • Vsi kontrolni pregledi

Na naslovu Zdravstveni dom Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled, se opravljajo naslednje storitve:

 • Specialistični ambulantni pregledi
 • Pregled za predpis očal ali kontaktnih leč
 • Brezplačni informativni posvet o možnosti odprave dioptrije
 • Pregled za operacijo sive mrene
 • Vsi kontrolni pregledi

Na naslovu Očesna ambulanta, Estetika Fabjan, Kolomban 54a, 6280 Ankaran, se opravljajo naslednje storitve:

 • Specialistični ambulantni pregledi
 • Pregled za predpis očal ali kontaktnih leč
 • Brezplačni informativni posvet o možnosti odprave dioptrije
 • Podrobni pregled pred operacijo odprave dioptrije
 • Pregled za zdravljenje keratokonusa
 • Pregled za operacijo sive mrene
 • Vsi kontrolni pregledi

3. Naročanje za zdravstveno storitev
Pacienti se lahko za zdravstvene storitve, ki jih izvaja družba Morela okulisti naročijo telefonsko preko številke 01 510 2340 v delovnem času Ambulante na naslovu Tehnološki park 21, Ljubljana, preko e-pošte na naslovu info@morelaokulisti.si ali z izpolnitvijo obrazca za naročanje dostopnega preko storitve »moja ordinacija« na spletni strani Morela.

Brez predhodnega pregleda v Ambulatni Morela okulisti je možno naročanje na naslednje storitve:

 • Specialistični ambulantni pregled
 • Pregled za predpis očal ali kontaktnih leč
 • Brezplačni informativni posvet o možnosti odprave dioptrije
 • Podrobni pregled pred operacijo odprave dioptrije
 • Pregled za operacijo sive mrene
 • Pregled za estetske posege v predelu oči
 • Pregled za zdravljenje keratokonusa

Pacient, ki je že opravil pregled pri specialistu v ambulanti družbe Morela okulisti, se lahko skladno z ugotovitvami pregleda in dogovorom z zdravnikom sklenjenim ob opravljenem pregledu, naroči na dogovorjeni operativni poseg. V tem primeru je poleg vseh naštetih ambulantnih pregledov pacientu po prijavi v okolje »moja ordinacija« omogočena prijava za predhodno določen operativni poseg. Vsem pacientom, ki so se že zdravili v ambulanti družbe Morela okulisti je vedno omogočena prijava na kontrolni pregled. Družba si pridržuje pravico, da ob pregledu na podlagi ugotovitev zdravnika v primeru zdravstvenega stanja, ki ni povezano s predhodnimi zdravljenji ali kadar gre za kontrolo po več kot letu dni od prvega pregleda, pacientu ponovno obračuna prvi specialistični pregled.

4. Obseg zdravstvenih storitev in cene
Opis posamezne storitve z bistvenimi vsebinami je v celoti naveden na spletni strani Morela.

Vse cene storitev so v EUR. DDV v skladu z 2. točko 1. odstavka 42. člena Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 in nasl.) ni obračunan. Po opravljeni zdravstveni storitvi pacient prejme razdelan račun za opravljene zdravstvene storitve. Na zahtevo pacienta je izvajalec zdravstvenih storitev dolžan pacientu račun obrazložiti.

Pri naročanju za podrobni pregled pred lasersko odpravo dioptrije in za lasersko operacijo odprave dioptrije, lahko uporabnik izbira med dvema obsegoma storitve. Polna storitev omogoča uporabniku popolno fleksibilnost glede izbire terminov in zdravnika ter izvedbo vseh postopkov potrebnih za uspešen operativni poseg brez doplačil. Osnovna storitev zagotavlja enako kakovostno izvedbo podrobnega pregleda in operativnega posega za najnižjo možno ceno. V primeru odločitve za osnovno storitev ima uporabnik omejene možnosti glede izbire zdravnika in termina izvedbe pregleda oziroma operativnega posega. Termin storitve mu določi sistem avtomatsko glede na razpoložljivost prostih terminov. Uporabnik se lahko odloči za spremembo predlaganega termina ali zdravnika, v tem primeru je potrebno doplačilo ali strinjanje z objavo njegove aktivnosti povezane z odpravo dioptrije na njegovem osebnem profilu na družbenem omrežju Facebook ali Twitter. Pri izbiri osnovne storitve so v primeru odločitve za wavefront individualizirano odpravo dioptrije in / ali tehniko LASIK potrebna doplačila, kar je objavljeno v ceniku na povezavi:
http://morela.si/zdravljenja/laserska_odprava_dioptrije/cenik_storitve/
V primeru, da pacient, ki je naročen za predoperativni pregled ali operativni poseg v okviru osnovne storitve, na pregled oziroma poseg ne pride v določenem terminu, se mu določi nov termin za storitev ter zaračuna znesek objavljen v ceniku za spremembo termina storitve. Pacientu naročenem za pregled ali operativni poseg v okviru polne storitve se določi nov termin brez obračuna dodatnih stroškov.
Izbira osnovne storitve zahteva predplačilo storitve, ki se izvede preko spletne strani. Za izvedbo predplačila se lahko uporabi kreditno kartico preko sistema Bankart, račun PayPal ali bančno nakazilo.

5. Seznanitev s postopki zdravljenja in pridobitev soglasja pacienta za izvedbo operativnega posega
Skladno z zakonom o pacientovih pravicah je vsak pacient ob pregledu s strani zdravnika v primeru predlaganega operativnega posega seznanjen s sledečim:

 • Z njegovim zdravstvenim stanjem in verjetnim razvojem ter posledicah bolezni ali poškodbe,
 • cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja,
 • možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja, vključno s posledicami njegove opustitve,
 • morebitnih drugih možnostih zdravljenja,
 • postopkih in načinih zdravljenja, ki v Republiki Sloveniji niso dosegljivi ali niso pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Z vsem navedenim je pacient seznanjen ob izvedbi podrobnega pregleda pred operacijo. Ob tem obisku pacient prejme dva izvoda obrazca za pisno privolitev. Podpisan izvod obrazca za pisno privolitev pacient predloži osebno najkasneje ob obisku za izvedbo operativnega posega, pred izvedbo operativnega posega. Brez pisne privolitve pacienta izvedba operativnega posega ni možna. Kopijo izpolnjenega in podpisanega privolitvenega obrazca prejme tudi pacient.

6. Pravica družbe Morela okulisti do odklonitve izvedbe operativnega posega in naknadnega odstopa od izvedbe operativnega posega
Vsak pacient pred dogovorom za operativni poseg opravi pregled pri zdravniku specialistu v eni izmed ambulant družbe Morela okulisti. Na podlagi opravljenega očesnega pregleda, pogovora s pacientom ter ob upoštevanju druge s strani pacienta predložene relevantne medicinske dokumentacije zdravnik poda mnenje o primernosti pacienta za izvedbo določenega operativnega posega. Ob tem pregledu lahko zdravnik poda mnenje, da pacient ni primeren za izvedbo katerega koli operativnega posega za izboljšanje vida, da je pogojno primeren, kar pomeni, da v času pregleda niso izpolnjeni vsi pogoji za varno izvedbo posega, obstaja pa verjetnost, da se bo to čez čas spremenilo, ali da je primeren za izvedbo operativnega posega. Le pacienti, ki so ocenjeni kot primerni za izvedbo operativnega posega se lahko na podlagi pozitivnega mnenja zdravnika specialista odločijo ter naročijo za izvedbo operativnega posega. Pacienti, ki so ocenjeni kot pogojno primerni, se lahko čez čas ponovno naročijo za pregled in oceno primernosti za izvedbo operativnega posega. V primeru pogojne primernosti za operativni poseg ali neprimernosti za operativni poseg, družba Morela okulisti ni dolžna povrniti pacientu plačila za izvedbo predoperativnega pregleda.

Zdravnik družbe Morela okulisti, ki bo izvedel operativni poseg ima kadarkoli zaradi razlogov na podlagi katerih lahko sklepa, da povečujejo tveganje in zmanjšujejo varnost in / ali uspešnost posega, pravico do odstopa od izvedbe posega. V primeru razlogov, ki so povezani s trenutnim stanjem pacienta in so prehodne narave (prebolevanje spremljajočega obolenja, novo ugotovljena očesna ali druga obolenja, odsotnost zahtevanih predoperativnih preiskav, nosečnost) zdravnik pacientu lahko predlaga nov termin za izvedbo posega ali se pacienta obvesti, da bo prejel nov termin predvidenega posega naknadno, ko bodo minili razlogi za trenutno neprimernost za operativni poseg. V primeru naknadno ugotovljenih trajnih razlogov za neprimernost za operativni poseg, zdravnik pacientu pojasni razloge.
Operativega posega se ne izvede tudi v primeru, da pacient odkloni podajo pisnega soglasja za izvedbo operativnega posega na za to predvidenem obrazcu, ki ga je izdelala družba Morela okulisti.

V primeru, da pacient ne poda pisnega soglasja za opravo operativnega posega in se posledično operativnega posega ne izvede ima družba Morela okulisti pravico da obdrži 10-30% kupnine. Ta znesek se odšteje od zneska kupnine, ki jo mora družba Morela okulisti pacientu vrniti najkasneje v 30 dneh od termina predvidenega operativnega posega. Pacientom, ki so bili naknadno odlonjeni za izvedbo operativnega posega zaradi medicinskih razlogov družba Morela okulisti povrne plačano kupnino operativnega posega v celoti.

7. Varstvo pacientovih pravic
Pacient, ki meni, da so mu bile kršene pravice ima možnost, da poda pisno ali ustno pritožbo odgovorni osebi za reševanje pritožb pacientov družbe Morela okulisti. V primeru nezadovoljive rešitve pritožbe lahko pacient poda pritožbo varuhu pacientovih pravic.

8. Pacientove dolžnosti
Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe se strani pacienta ob obravnavi v ambulatni družbe Morela okulisti pričakuje:

 • da dejavno sodeluje pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravna v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • poda pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestit zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • da je obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • da spoštuje objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke,
 • da pravočasno obvesti osebje ambulante o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

9. Dostop do osebne medicinske dokumentacije
Prijava za storitev »moja ordinacija« na spletni strani Morela omogoča uporabniku tudi dostop do njegove osebne medicinske dokumentacije povezane z zdravstvenimi storitvami, ki jih je opravil pri družbi Morela okulisti. Vso navedeno medicinsko dokumentacijo hrani družba Morela okulisti na lastnih strežnikih, vsi podatki so varovani v skladu z 11. členom v zvezi s 24. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in se zbirajo in arhivirajo skladno z zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Doba arhiviranja medicinske dokumentacije je predpisana z zakonom in znaša za medicinske podatke pridobljene v okviru specialističnih ambulantih zdravljenj 15 let.

Storitev »moja ordinacija« pacientu omogoča, da dostopa preko spletne strani Morela do lastne medicinske dokumentacije, ki se hrani na strežniku družbe Morela okulisti. Tehnično se priklic dokumentacije za ogled preko spletne strani izvede preko varne povezave vzpostavljene posebej za ta namen med strežnikom družbe Morela okulisti in strežnikom pogodbene družbe Spletna postaja, ki zagotavlja storitve gostovanja spletne strani. Prenos se izvede tako, da se kopija zahtevanega izvida, ki se prenese s strežnika družbe Morela okulisti na strežnik družbe Spletna postaja kjer gostuje spletna aplikacija z namenom prikaza v spletni aplikaciji po zaključku ogleda takoj izbriše s strežnika družbe Spletna postaja. Pacient si navedene dokumente lahko natisne ali prenese na svoj trdi disk oz. drugi trajni nosilec podatkov. Družba Spletna postaja nosi odgovornost za sprotno učinkovito brisanje prenešenih kopij izvidov s strežnika s katerim upravlja in na katerem gostuje spletna stran Morela.

Družba Morela okulisti ne odgovarja za morebitne zlorabe spletnega dostopa do medicinske dokumentacije, ki bi nastale zaradi nevestnega ravnanja uporabnika, kot je neprimerno hranjenje kopij prenešene dokumentacije, neskrbno ravnanje z uporabniškim imenom in geslom. Družba Morela okulisti tudi ne prevzema odgovornosti za morebitne zlorabe spletnega dostopa, do katerih bi prišlo zaradi namernega vdora v sistem spletnega dostopanja do medicinske dokumentacije s strani tretje osebe.

10. Integracija spletne storitve »moja ordinacija« z družbenimi omrežji
Uporabniki storitve »moja ordinacija« imajo možnost, da preko družabnih omrežij Facebook in Twitter delijo svoja mnenja, vtise in izkušnje z drugimi zainteresiranimi obiskovalci spletne strani Morela ter svojimi znanci in stiki na omenjenih družbenih omrežjih. Objava vsakega mnenja ali ocene zadovoljstva s storitvijo od uporabnika zahteva potrditev s strinjanjem delitve vsebine na družbenem omrežju.

Uporabniki, ki se naročajo preko »moja ordinacija« za pregled pred lasersko operacijo dioptrije ali za izvedbo laserske operacije dioptrije v okviru osnovne storitve, si lahko z deljenjem svoje aktivnosti povezane z izvedbo laserske operacije dioptrije na družbenih omrežjih Facebook in / ali Twitter pridobijo brezplačne ugodnosti glede možnosti spremembe termina ali zdravnika za pregled in lasersko operacijo. Možnost deljenja takšne objave lahko izkoristi vsak uporabnik enkrat za vsako od navedenih družbenih omrežij. Pred deljenjem objave o njegovem obisku v ambulanti oziroma o načrtovani izvedbi operativnega posega mora uporabnik potrditi, da se strinja s tozadevno objavo v njegovem profilu na zadevnem družbenem omrežju.

Za vsebine in podatke, ki jih uporabnik deli na družbenih omrežjih kot tudi za njihovo morebitno zlorabo s strani tretjih oseb ali njihovo razkritje neželjenim osebam kot tudi za vse nepredvidene učinke ali odzive, ki so posledica objave in deljenja teh vsebin družba Morela okulisti ne odgovarja. Družba Morela okulisti tudi ne odgovarja za nastavitve varovanja zasebnosti, ki jih ima posameznik na svojem uporabniškem računu na družabnih omrežjih ter s tem povezano možnostjo zlorab.

11. Možnosti plačila

Nudimo vrsto različnih kombinacij načinov plačil za različne storitve. Kaj to pomeni za posamezno storitev najlažje in najhitreje preverite tako, da izberete željeno storitev in skrbno sledite navodilom. V treh korakih pred oddajo potrditve vam med vsemi možnostmi ponudimo le tiste načine plačil, ki so za izbrane izdelke na voljo:

 • plačilo z gotovino po opravljeni storitvi na lokaciji storitve,
 • plačilo s plačilno kartico po opravljeni storitvi na lokaciji storitve,
 • plačilo s predhodnim nakazilom,
 • plačilo na obroke s kreditno ali plačilno kartico na lokaciji storitve,
 • plačilo na obroke s kreditno ali plačilno kartico na daljavo,
 • plačilo z nakazilom iz tujine.

Pošta Slovenije, banke in mobilni operaterji uporabnikom za vsako plačilo obračunajo provizijo skladno s svojim cenikom. Ti stroški niso upoštevani v cenah storitev Morela okulisti, d.o.o. V postopku naročila lahko izbirate med načini plačila, ki so skladni z izbranimi storitvami.

Prodajne cene vključujejo največje možne spletne popuste in veljajo za registrirane uporabnike Morela okulisti, d.o.o. Prodajne cene pri drugih oblikah naročila storitve so lahko višje.

Plačilo z gotovino po opravljeni storitvi na lokaciji storitve Naročilo oddate preko spleta in plačilo storitve z gotovino zaključite izvedete na lokaciji opravljene storitve.

Plačilo s predhodnim nakazilom
Naročeno blago lahko na vaši banki ali spletni banki plačate z nakazilom na transakcijski račun podjetja Morela okulisti, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana št. SI 1010 0004 4831 552 pri Banki Koper d.d. Plačilo izvedete na osnovi prejetega predračuna potem, ko oddate naročilo. Pri plačilu obvezno navedite točen sklic in nam tako omogočite, da informacijo o plačilu avtomatično prenesemo v naš informacijski sistem.

Plačilo s kreditno ali plačilno kartico na lokaciji storitve

Naročeno blago lahko varno plačate s kreditno oz. plačilno kartico (MasterCard, American Express, Diners, Visa, Visa Electron, Maestro) po opravljeni storitvi na lokaciji storitve. Plačnik mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice. V primerih, ko imetnik kartice ni državljan Slovenije ali pa uporablja kreditno kartico, ki ni bila izdana v Sloveniji ter v primerih, ko prejemnik in plačnik nista isti osebi, si pridržujemo pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in prejema pisne izjave preko e-pošte ali telefaksa, da plačnik soglaša s plačilom storitve.

Plačilo na obroke s kreditno ali plačilno kartico na lokaciji storitve
VISA Electron
Komitenti Abanke lahko nakup na 2 do 12 obrokov opravite z obročno kreditno kartico Visa Electron. Vsi pogoji obročnega odplačevanja z obročno kreditno kartico Visa Electron kartico so predmet dogovora med Abanko in uporabnikom kartice. Dodatna dokumentacija ni potrebna.
DINERS
Slovenski uporabniki Diners kartic lahko nakup na 3 do 6 obrokov izvedejo ob oddaji naročila. Izbrati je potrebno dolžino kreditiranja.
American Express
Slovenski uporabniki American Express kartic lahko nakup na 3 do 12 obrokov izvedejo ob oddaji naročila. Izbrati je potrebno dolžino kreditiranja.

Plačilo s kreditno ali plačilno kartico na daljavo

Naročeno blago lahko varno plačate s kreditno oz. plačilno kartico (MasterCard, American Express, Diners, Visa, Visa Electron, Maestro) ob oddaji naročila preko spleta. Plačnik mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice. V primerih, ko imetnik kartice ni državljan Slovenije ali pa uporablja kreditno kartico, ki ni bila izdana v Sloveniji ter v primerih, ko prejemnik in plačnik nista isti osebi, si pridržujemo pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in prejema pisne izjave preko e-pošte ali telefaksa, da plačnik soglaša s plačilom naročenega blaga. Nakup z Maestro kartico lahko opravite le, če vaša banka dovoljuje spletne nakupe.
Storitev MasterCard SecureCode je na voljo vsem imetnikom kartic MasterCard in Maestro vseh bank sistema Activa .

Plačilo na obroke s kreditno ali plačilno kartico na daljavo
VISA Electron
Komitenti Abanke lahko nakup na 2 do 12 obrokov opravite z obročno kreditno kartico Visa Electron. Vsi pogoji obročnega odplačevanja z obročno kreditno kartico Visa Electron kartico so predmet dogovora med Abanko in uporabnikom kartice. Dodatna dokumentacija ni potrebna.
DINERS
Slovenski uporabniki Diners kartic lahko nakup na 3 do 6 obrokov izvedejo ob oddaji naročila. Izbrati je potrebno dolžino kreditiranja.
American Express
Slovenski uporabniki American Express kartic lahko nakup na 3 do 12 obrokov izvedejo ob oddaji naročila. Izbrati je potrebno dolžino kreditiranja.

Plačilo z nakazilom iz tujine
Nakazilo preko bank izven Slovenije izvedite z reguliranim čezmejnim plačilom SEPA. Ob nakazilu izpolnite IBAN in BIC.

BANK NAME: Banka Koper d.d., Pristaniška 14, 65012 Koper
IBAN: SI 1010 0004 4831 552
BIC/SWIFT koda: BAKO SI 2X

12. Načini in roki izvedbe naročene storitve

Pacient ob prijavi v sistem sam izbere termin izvedbe storitve glede na razpoložljive termine, ki so v sistemu razpisani.

13. Možnost izvedbe storitve v tujini

Storitve v tujini ni možno opraviti.

14. Preklic naročila pred zaključkom nakupa storitve

Pacient lahko storitev operacij prekliče 48 ur pred planirano izvedbo na elektronski naslov info@morelaokulisti.si.
Vračilo kupnine glede na storitev v primeru preklica storitve:

 • Pregledi: kupnine se ne povrne
 • Operacije brez vstavitve implantantov: povračilo 100% vrednosti
 • Operacije z vstavitvijo implantantov: povračilo 30% vrednosti storitve

Delež kupnine se vrne na pacientov tekoči račun v roku 8 dni po prejemu preklica storitve.
Pacient prejme obvestilu o vračilu plačila v 12 urah po prejemu preklica na e-mail naslov.

Preklic naročila po opravljeni storitvi ni možen.

 

Pogoji uporabe veljajo od dne objave na spletni strani. Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila uporabnikov.

 

Sei il candidato idoneo?

Se vuoi sapere subito se sei idoneo all'operazione, rispondi a sette semplici domande. Ci vogliono pochi minuti.

Verifica ora

CONFERENZE INFORMATIVE SULLE POSSIBLITA’ DI ANNULLARE I DIFETTI VISIVI

Se state pensando di liberarvi degli occhiali per sempre, vi invitiamo a partecipare alla conferenza informativa sulla chirurgia refrattiva.

Partecipa

 
ACCETTA L'UTILIZZO DEI COOKIE

Utilizziamo cookies propri e di terze parti per migliorare i nostri servizi e mostrarle pubblicità personalizzata tramite l'analisi delle sue abitudini e preferenze. Se continua nella navigazione, significa che accetta l'utilizzo di questi cookies.
Per maggiori informazioni consulti la nostra Politica Cookie.